موازی‌کاری برخی سازمان‌ها با هلال احمر/لزوم تقویت بودجه 95 جمعیت