ثبت‌نام ناشران برای نمایشگاه کتاب فرانکفورت آغاز شد