واکنش آیت الله نوری همدانی به حواشی نمایشگاه کتاب/ انتقاد از واگذاری غرفه به افراد مسأله دار