منصوری: هاشمی و بهزاد نبوی نقش بسیاری در رسیدن میرحسین به نخست وزیر داشتند/ موسوی با انقلابی‌ها خوب ن