کوچک زاده:مجلس با اصل مذاکرات هسته‌ای مخالفتی ندارد