پنتاگون ارسال ناو و هواپیما به دریای چین جنوبی را بررسی می‌کند