مروری بر 4 قهرمانی سپاهان در لیگ برتر /جام پنجم در اتوبان اصفهان - تبریز