لزوم ارتقای بودجه شهرداری ایلام/ به زیباسازی شهر توجه جدی شود