سازمان ملل: اوضاع اردوگاه یرموک در دمشق فاجعه‌بار است