مرکل: هیچ قولی درباره توافق هسته‌ای با ایران نمی‌توان داد