یک چهارم نهایی لیگ بسکتبال ان.بی.ای/دومین شکست شیکاگو برابر کلیولند