سولاریوم و خالکوبی در آرایشگا‌ه‌ها ممنوع/ نرخ‌های جدید آرایشگاه‌های مردانه در سال 94