ویدئو/ کری خوانی برانکو برای رقیب قبل از دربی: می بریم!