برای آن نماینده مجلس که هنوز انقلاب اسلامی را نمی‌شناسد