جشنواره مطبوعات و رسانه های دفاع مقدس در شیراز برگزار می شود