استقلال 50 میلیون جریمه شد/ تذکر کتبی برای پرسپولیس