زادمهر: دربی دوستانه هم دارای اهمیت است/روز مسابقه پرسپولیس و استقلال تمام مشکلات کنار گذاشته می‌شو