۱۲ شرکت بزرگ نفت و گازی کشور از لیست خصوصی‌سازی خارج شدند