آرمان‌های شهدا همیشه ماندگار است/ جانفشانی شهدا از بین نرفتنی است