اعدام وزیر دفاع‌ کره شمالی با شلیک ضدهوایی به اتهام ...