تلاش برای بهره‌برداری از بیمارستان حشمتیه سبزوار در هفته دولت