دو نماینده ایرانی به عنوان ناظر رسمی مسابقات کنفدراسیون فوتبال آسیا انتخاب شدند