ترکیه و آفریقای جنوبی آسیب‌پذیرترین کشور در برابر تقویت دلار/سیاست‌های مالی آمریکا متناقض است