فواد معصوم: از ایران به دلیل کمک‌ به عراق برای مبارزه با داعش تشکر می‌کنم