اعلام جزئیات نقل و انتقال فرهنگیان تهران/ورود به پایتخت ممنوع است