ورود دبیران مرد از سایر استان‌ها به تهران/ عدم پذیرش دبیران زن در برخی مناطق