برپایی هشتاد کلاس آموزشی رایگان در کانون فرهنگی هنری تخصصی نماز