رئیس سازمان غذا و دارو: داروی خارجی که مشابه داخلی دارد بیمه نمی‌شود