چالش پنج‌ساعته‌ی اساتید برای نقد «در حاشیه»/چرا برای نقد باید از پزشک اجازه گرفته شود؟