چرا اجرای قانون جریمه خدمت سربازی به تاخیر افتاد؟ /سردار کمالی: مشکل بانکی داشتیم