صالحی:دبه کردن آمریکایی‌ها در مذاکرات خیلی جدی نیست و به جایی نمی‌رسد