خلف وعده سبک‌دست و تایید گمانه زنی‌ها؛ استقلالی‌ها پول نگرفتند چون باختند!