در حمله افراد مسلح در کراچی 50 شیعه به شهادت رسیدند