در حمله افراد مسلح در کراچی حدود 50 شیعه به شهادت رسیدند