فیلیپ لام: بایرن برای شکست بارسلونا به یک معجزه نیاز داشت