54 دستگاه آمبولانس فوریت پزشکی استان ایلام تجهیز شدند