صالحی: دبه آمریکایی‌ها به جایی نمی‌رسد/ حالم بسیار خوب است