کدام بازیکن استقلال از ترس قلعه نویی به رختکن نرفت؟!