شروع مقتدرانه حجی‌زواره در روز دوم مسابقات جهانی تکواندو