مچالگی لوله‌های حفاری و حرکت لایه‌های نمک، چالش‌های مهم میادین نفتی