رابطه با روسیه و اوکراین در نشست امروز ناتو بررسی می‌شود