فخرالدینی: به اول فصل برگردم، بازهم به استقلال می آیم/ یادتان نرود صدر جدول بودیم اما حمایت نشدیم