اعدام شیخ نمر طومار آل سعود را در هم می پیچد/ لزوم واکنش جدی دستگاه دیپلماسی