به دلیل خوابیدن در یک جلسه؛ وزیر دفاع کره‌شمالی اعدام شد