کاخ سفید: ایران از سازمان ملل برای تحویل کمک‌هایش به یمن استفاده کند