چراغ‌های راهنمایی چهار وضعیته می‌شوند/خودروی شهرداری‌ها پلاک عمومی می‌گیرند