به بازیکنان و مربیان سرخابی توصیه می‌کنم به مسایل اصلی بپردازند!/ امیدواریم شاهد رقابت سالمی باشیم