از این پس می توانید از آیپد خود به عنوان مانیتور برای کامپیوترهای ویندوزی استفاده نمایید