جزئیات توافق با اسلاموویچ برای سرمربیگری تیم ملی هندبال