نظرات جالب ستاره فنلاندی والیبال درباره کشور ایران